חזון בית הספר

בית ספר "אשכולות" שואף להיות בית חם ועוטף, מעצים ומעניק המחנך לערכים של שותפות הדדית, העצמת הפרט וקבלת השונה.

חינוך למחויבות מוסרית כלפי החברים והסביבה ,יצירת אקלים תומך ואוהד, פתיחות, רגישות, יושר, הגינות, שקיפות ולמידה הם חלק מהערכים המובילים את בית הספר.

הציר הפדגוגי של בית ספר "אשכולות" הוא הובלת תפיסת הפרט בקרב הצוות החינוכי לשם מיצוי ומצוינות של כל תלמיד/ה במישור הלימודי, החברתי ,הרגשי וההתנהגותי.

אנו הצוות החינוכי מאמינים שיצירת אקלים מיטבי בבית הספר תוביל את כל באי בית הספר לתחושת שייכות, מוגנות וביטחון ותהווה תשתית למיצוי ,למצוינות ולהצטיינות לימודית וחברתית.

בית ספר חרט בחזונו את תחום המדע והטכנולוגיה . חזון זה בא לידי ביטוי באהבת המקצוע ,חתירה למצוינות ובתכניות העשרה רבות ומגוונות. צוות ההוראה רואה בחזונו ילדים הרגישים לחי ולצומח ,רגישים ליקום ופועלים תחת ערכים אלו.

 

המטרות

קידום צמיחה אישית וקבוצתית של הצוות החינוכי והתלמידים.

קידום דיאלוג מכבד – שותפות והשפעה של כל חברי הקהילה: מורים, תלמידים והורים על חיי בי"ס.

קידום ההישגים הבית ספרים מיצוי ומצוינות כתוצר של יחסים דיאלוגים מכבדים.

בית ספר "אשכולות" שואף להיות חיבור טבעי לעולם הסובב את התלמיד ולחזק את מיומנויות המאה ה-21 להם נדרש כל אדם.

בתפיסה החינוכית מושם דגש על העצמת הצוות החינוכי בתחום מיומנויות התקשוב, פיתוח קהילה לומדת באמצעות כלים מתוקשבים ,אשר תעצים את דרכי ההוראה, למידה והערכה של המורה ותאפשר תכנון ויישום הוראה דיפרנציאלית , מגוונת ומקצועית .

התלמידים ילמדו בעזרת כלים טכנולוגיים ,אשר יאפשרו את מיומנויות הלמידה ויעצימו את חווית הלומד בתחומי הדעת השונים.

חיבור החזון והציר הפדגוגי מתן מענה לפרט לתחום התקשוב תוך התייחסות לעקרונות "זמן מורה תלמיד" ו"כל הכיתה כל הזמן"   תוך טיוב איכות ההוראה.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים