תשלומי  הורים  לשנת הלימודים  תשע"ז

 

 

פירוט/כיתה    א

  ב

  ג   ד   ה   ו
ביטוח תאונות אישיות 49 49 49 49 49 49
סל תרבות 99 99 74 61 58 87
השאלת ספרי לימוד תשע"ח 280 280 280 280 280  
מסיבת סיום ו'           75
טיולים 101 101 123 74 165 318
רכישה מרוכזת של שירותים :

פרויקטים – העשרה וציוד נצרך,

גינה חקלאית, תקשוב, סיורים חוץ בית ספריים, מרחבי משחק בחצר, אורח חיים בריא, עיתונים, תעודות ותמונה.

250 250 250 250 250 250
  779

ש"ח

779

ש"ח

776

ש"ח

714

ש"ח

802

ש"ח

779

ש"ח

             

הערות:

 

*לתשומת לבכם! הגבייה עבור השאלת ספרים מופיעה בחוזר בסך 280 ₪  עבור  תשע"ח.

 

*החברה האחראית על מערך הטיולים היא  "צעד קדימה" .

עלות מאבטחים ומגישי עזרה ראשונה נכללת בתוך סעיף טיולים.

 

הסדר תשלומים:

תשלום ראשון  -28.10.2016 תשלום שני –  28.11.2016 תשלום שלישי –  20.1.2017

נא להכין שיקים מראש לפקודת בית ספר אשכולות . ניתן לשלם גם במזומן.

אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי. ניתן לשלוח את השיקים במעטפה סגורה.

בשכבת כיתות ו' יש להסדיר את התשלומים עד לתאריך –28.10.2016 . עקב היציאה לטיול: סובב כינרת והעמקים  

 

ניתן לשלם במזכירות ביה"ס בשעות הבוקר מ: 8:30 – 9:30  ובשעות הצהרים מ: 13:00 –14:00.

ניתן לשלם גם ביום שישי במהלך כל היום. ההורים יקבלו קבלה ממוחשבת.

במידה ויש יותר מילד אחד יש לסכם את התשלום של כולם ולחלק ל – 3 שיקים

הערה: נא לא לעגל את הסכום כלפי מעלה.

 

בברכה

 

רוית  גולדין                                                                 טלי הדרי הראל

 

יו"ר ועד הורים                                                                מנהלת  ביה"ס

 

 

ז' תשרי תשע"ז

9 באוקטובר 2016

 

 

בשל קיזוז יתרות משנים קודמות , נגבו מההורים פחות כספים בסעיפים טיולים וסל תרבות.

 

סעיף                    תשלום תשע"ו     תשלום תשע"ז

 

 

 

 

טיולים ג 126 123
טיולים ד 126 74
טיולים ה 252 165
טיולים ו 387 318

 

סעיף                  תשלום תשע"ו     תשלום תשע"ז

סל תרבות ג 99 74
סל תרבות ד 99 61
סל תרבות ה 99 58
סל תרבות ו 99 99

 

רכישה מרוכזת של  שירותים   – 250 ₪

 

תקשוב 50
גינה חקלאית 50
מרחבי משחק בחצר 30
סיורים חוץ בית ספריים 30
פרוייקטים – העשרה וציוד נצרך 40
עיתון, תעודה ותמונה 20

 

 

 

בברכה

 

טלי הדרי הראל – מנהלת ביה"ס                    רוית גולדין – יו"ר ועד הורים