תקנון בית ספר "אשכולות"

מסתמך על חוזר מנכ"ל מעודכן

כללים התנהגות מצופה תגובה
יש להגיע בהופעה הולמת לבית הספר (מצורף תקנון מפורט בנושא תלבושת אחידה שנבנה בשיתוף מועצת תלמידים בשנת תש"ע). יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה והופעה הולמת.

אין להגיע עם גופיות, כפכפים, נעלי אצבע, מכנסונים איפור ולק.

יש להגיע עם חולצה לבנה לטקסים הבית ספריים.

יש להגיע לטיולים עם נעלים סגורות,כובע ומים.

יש להגיע לשיעורי חינוך גופני עם חולצה כחולה, מכנסים ונעלי ספורט.

בימי שישי אפשר להגיע ללא תלבושת בית הספר. יש להקפיד על לבוש הולם ומכבד.

פעם ראשונה: שיחה ובירור עם התלמיד.

פעם שנייה: שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו.

פעם שלישית שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו

הורדת ציון בסעיף "תלבושת" בתעודה.

כללי התנהגות בזמן שיעור יש להקפיד על הבאת הציוד והוצאתו לפני תחילת שני שיעורים רצופים.

יש לקבל את פני המורה בקימה ובהמתנה שקטה ומסודרת.

יש לשבת במקום.

השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.

 

פעם ראשונה: שיחה ובירור עם התלמיד.

פעם שנייה: שיחה ובירור עם התלמיד  ויידוע הוריו.

פעם שלישית שיחה ובירור עם התלמיד והוריו.

v במקרים חוזרים ונשנים: הורדת ציון בסעיף "התנהגות" בתעודה.

 

שיעורי בית

יש למלא מטלות הניתנות בזמן השיעור, ולהכין  את  שיעורי הבית.

פעם ראשונה: רישום ותיעוד ביומן  כיתה.

פעם שנייה: רישום ותיעוד ביומן כיתה.

v פעם שלישיתרישום ותיעוד ביומן כיתה.

   יידוע ההורים.

פעם רביעית:  הורדת ציון בתעודה בסעיף "הכנת שיעורי בית".

כללי התנהגות בהפסקות ובזמן מנוחה יש לאכול בכיתות בזמן הפסקת האוכל.

בזמן ההפסקות ניתן לשחק במרחבים תוך התחשבות בצרכי התלמידים האחרים.

משחקי כדור – במגרש הקדמי והאחורי בלבד, והכדור יהיה מספוג.

במגרש הספורט אפשר לשחק בכדורי סל.

משחק בכדור במגרשים ייעשה על פי חלוקה שבועית לפי שכבות.

v תלמיד שיפריע לילדים אחרים במהלך ההפסקה ובזמן המנוחה, תימנע ממנו פעילות זהה לפעילות שבגינה נענש.

v כיתה ו/או קבוצת תלמידים שלא תישמע ללוח תורנויות המגרשים, לא תוכל לשחק בשבוע לאחר מכן באותו האזור.

כללי התנהגות  כלפי צוות בית הספר

 

על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, בכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

 

פעם ראשונה: שיחה ובירור עם התלמיד.

פעם שנייה: שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו.

פעם שלישיתשיחה ובירור עם התלמיד והוריו ויידוע מנהלת בית הספר..

v  במקרים חוזרים ונשנים: הורדת ציון בסעיף "התנהגות" בתעודה.

יש לנהוג בכבוד כלפי הזולת

 

 

 

 

 

אין לנהוג באלימות מילולית כלפי תלמיד או צוות בית הספר!

כל התייחסות מילולית המבזה או משפילה אדם(לעג, השפלה, איומים, קללות) אסורה!

פעם ראשונה: שיחה ובירור עם התלמיד, אזהרת התלמיד, תיעוד בתיק כיתה.

פעם שנייה: שיחה ובירור עם התלמיד, אזהרת התלמיד, תיעוד בתיק כיתה, יידוע    הוריו.

פעם שלישית: שיחה ובירור עם התלמיד, אזהרת התלמיד, תיעוד בתיק כיתה, יידוע הוריו, הורדת ציון בסעיף "התנהגות" בתעודה.

התלמיד יבצע עבודה חינוכית ועשייה מתקנת.

 

 

 

יש לנהוג בכבוד כלפי הזולת  אין לנהוג באלימות פיזית כלפי תלמיד או איש מצוות בית הספר!

חל איסור מוחלט על שימוש באלימות פיזית מכל סוג!

אין לפגוע בגופו ובכבודו של האחר.

יש להפעיל שיקול דעת בטרם תגיבו.

v שיחה ובירור עם התלמיד.

v אזהרת התלמיד.

v תיעוד האירוע

v יידוע ההורים.

v פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר.

v במקרי אלימות חוזרים ונשנים או בהתאם לחומרת האירוע – השעיה לאחר יידוע ההורים בעל פה ובכתב.

כללי שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר

 

 

 

יש להקפיד  על סביבה נקייה ומסודרת במהלך יום הלימודים ולאחריו (אם מתקיימת פעילות בית ספרית בשעות אחר הצהריים והערב), ולטפח את חזותו.

אין לפגוע ברכוש ביה"ס וברכוש בכלל!

פעם ראשונה: שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו, תיעוד בתיק כיתה.

התלמיד יעזור בטיפוח סביבת בית הספר.

התלמיד והוריו יישאו בעלות הנזק.

פעם שנייה ואילך

שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו, תיעוד בתיק כיתה.

התלמיד יעזור בטיפוח סביבת בית הספר. התלמיד והוריו יישאו   בעלות הנזק.

הורדת ציון בסעיף "שמירה על רכוש" בתעודה.

מתן כבוד לרכוש האחר הציוד האישי של התלמיד הוא באחריותו המלאה.

יש להתייחס בכבוד לציוד של התלמידים האחרים בבית הספר.

כל ציוד שיימצא בשטח ביה"ס, יימסר למזכירות.

 

פעם ראשונה: שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו.

במקרה של פגיעה בציוד  של תלמיד אחר, על הצד  הפוגע לרכוש ציוד חדש לנפגע.

פעם שנייה ואילךשיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו.

במקרה של פגיעה בציוד האחר, על הצד הפוגע לרכוש ציוד  חדש לנפגע.

הורדת ציון בסעיף "שמירה על רכוש" בתעודה.

כללי נוכחות ועמידה בזמנים.

בית הספר פותח את שעריו בשעה 7:40.

לוח צלצולים מופיע באתר בית הספר.

 

יש להגיע לבית הספר בזמן, ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

אין לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום הלימודים ללא ליווי מבוגר וללא אישור המורה.

יש ליידע בכתב את מזכירת בית הספר.

 

v  פעם ראשונהרישום ותיעוד האיחור ביומן הכיתה.

שיחה ובירור עם התלמיד.

פעם שנייהרישום ותיעוד האיחור ביומן הכיתה.

שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו.

פעם שלישית: רישום ותיעוד האיחור ביומן הכיתה. שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע הוריו.

גיבוש תוכנית בנושא אחריות אישית.

התלמיד יכין עבודה בנושא.

היעדרויות חוזרות ונשנות תדווחנה למנהלת  ולקצינת ביקור סדיר.

שימוש בטכנולוגיה אישית בבית הספר כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל, ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובהפסקה אסור בהחלט!

יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי.

אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה, או להשתמש בו במהלך יום הלימודים.

מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לביה"ס. בכל מקרה של הבאת מכשיר, האחריות לנזק שייגרם או לאובדנו, חלה על התלמיד והוריו בלבד!

צילום בזמן השיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט!

צילום במהלך  פעילות בית ספרית ייעשה בהתאם להוראות הצוות החינוכי ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

כל צילום ופרסומו ייעשה בהסכמה ובמתן אישור.

פעם ראשונה: אזהרת התלמיד.

פעם שנייה: החרמת הטלפון הנייד והחזרתו בסוף יום הלימודים. יידוע ההורים.

פעם שלישית: החרמת הטלפון הנייד והחזרתו להורים בלבד.

 

כניסה למערכת