כתובת דואר אלקטרוני מספר טלפון תפקיד שם
[email protected] gmail.com 6271936 מחנכת ב' יסמין רכזת שכבה א-ב אורלי זילברמן
[email protected] 506611534 מחנכת למדעים ביאנה פוקס
מורה למדעים הדס יריב
[email protected] 050-4042030 רכזת מדעים זהבה באוברג
[email protected] מחנכת ו' דובדבן טובי כספי
[email protected] 054-6352802 מורת שילוב טל אור
יום שישי בשעה 8:30 בתיאום מראש 6388131
מנהלת טלי הדרי הראל
[email protected] 04-6290097 מחנכת ו רימון ליאורה בולטנסקי
. 546668968 מחנכת לאמנות ליאת ינאי פלדמן
[email protected] 506321405 מחנכת ד' אפרסק לידיה ברקוביץ
050-5400350 מחנכת א פטל ליז מימון
[email protected] 052-8202203 מחנכת ה נופר ורכזת חברתית לילה בלה
[email protected] 0737311511
ימים א-ג,ה 18:00-19:00
מחנכת ג' אגס לילך ורד
[email protected] 054-5969790 מחנכת ה' יקינטון ורכזת מתמטיקה מיכל צור
[email protected] 052-3937272 מחנכת ד' שזיף ורכזת השתלבות מעיין אלקנתי
[email protected] 054-2562045 מחנכת א דולב נריה כהן
[email protected] מורה לאנגלית עדי פלבנוב
[email protected] 054-4777173
א'-ה' 15:00-16:00
מחנך ה' ענבים
רכז טכנולוגיה ולמידה
עידו קימלוב
[email protected] 050-2819700 מחנכת ד שקדיה עליזה אור
[email protected] 050-8349602 מורה לאמנות צילה הברמן
[email protected] 051-2450230 מחנכת ג' תמר רויטל ויטמן
[email protected] מורה למדעים רוית ורדי
[email protected] 052-8635562 מחנכת ב' תאנה רוית צורפי
[email protected] 054-4714765 מחנכת ג׳ אלה שירלי לרנר מלמד
[email protected] 052-5708102 יועצת ערבה כהן
[email protected] 054-2150388 מחנכת ו תות ורכזת שפה דנית חזן
כניסה למערכת