כתובת דואר אלקטרונימספר טלפוןתפקידשם
[email protected] gmail.com6271936מחנכת ב' יסמין רכזת שכבה א-באורלי זילברמן
[email protected]506611534מחנכת למדעיםביאנה פוקס
  מורה למדעיםהדס יריב
[email protected]050-4042030רכזת מדעיםזהבה באוברג
[email protected] מחנכת ו' דובדבןטובי כספי
[email protected]054-6352802מורת שילובטל אור
 
יום שישי בשעה 8:30 בתיאום מראש 6388131
מנהלתטלי הדרי הראל
[email protected]04-6290097מחנכת ו רימוןליאורה בולטנסקי
.546668968מחנכת לאמנותליאת ינאי פלדמן
[email protected]506321405מחנכת ד' אפרסקלידיה ברקוביץ
 050-5400350מחנכת א פטלליז מימון
[email protected]052-8202203מחנכת ה נופר ורכזת חברתיתלילה בלה
[email protected]0737311511
ימים א-ג,ה 18:00-19:00
מחנכת ג' אגסלילך ורד
[email protected]054-5969790מחנכת ה' יקינטון ורכזת מתמטיקהמיכל צור
[email protected]052-3937272מחנכת ד' שזיף ורכזת השתלבותמעיין אלקנתי
[email protected]054-2562045מחנכת א דולבנריה כהן
[email protected] מורה לאנגליתעדי פלבנוב
[email protected]054-4777173
א'-ה' 15:00-16:00
מחנך ה' ענבים
רכז טכנולוגיה ולמידה
עידו קימלוב
[email protected]050-2819700מחנכת ד שקדיהעליזה אור
[email protected]050-8349602מורה לאמנותצילה הברמן
[email protected]051-2450230מחנכת ג' תמררויטל ויטמן
[email protected] מורה למדעיםרוית ורדי
[email protected]052-8635562מחנכת ב' תאנהרוית צורפי
[email protected]054-4714765מחנכת ג׳ אלהשירלי לרנר מלמד
[email protected] יועצתערבה כהן
[email protected]054-2150388מחנכת ו תות ורכזת שפהדנית חזן
כניסה למערכת