עדכונים

קבלת ספרי לימוד לשנת הלימודים תש"פ
18/8 בין השעות 10:00-13:00 ובנוסף בין השעות 16:00-18:00
19/8 בין השעות 10:00-13:00 ובנוסף בין השעות 16:00-18:00
20/8 בין השעות 10:00-13:00 ובנוסף בין השעות 16:00-18:00
23/8 בין השעות 9:00-12:00

הווי בית הספר

כניסה למערכת